• Home
  • تماس با ما

تماس با ما


در صورتی که می خواهید راهکار سیاما را برای سازمان خود تهیه کنید و یا در صورتی که از مشتریان ما هستید می توانید فرم زیر را پر کنید تا یکی از همکاران ما به سرعت با شما تماس بگیرند.

Exchange

چرا سیاما؟

بستر ابری سیاما باعث میشود که همیشه و از همه جا در دسترس باشد, هزینه ی سخت افزار و راه اندازی ندارد, نیاز به دانش تخصصی و نیروی فنی ندارد, با یک ساختار ساده، از پنل یک پارچه ی سیاما قابل کنترل است.